Den gamla saluhallen jämnades med marken på mindre än två veckor i inledningen av larmsituationen, trots protester från företagarna. Nu lovar kommunledningen att det kommer att uppföras en ny saluhall, med ett 40-tal stånd och även några matställen. Förhoppningsvis kan projektet vara antaget till slutet av året och bygget väntas sedan ta 18 månader.

Byggrådet Javier García annonserar att en jury kommer att välja den nya utformningen av byggnaden och att denna kommer att respektera den omgivande arkitekturen i centrum.