Sin vana trogen har regeringen publicerat nya normer och justerat en del av de tidigare, med kort varsel. Snart behövs en juridisk titel och daglig lusläsning av nyhetsbulletinen BOE, för att hålla sig på rätt sida om lagen. Sydkusten försöker dock, än en gång, reda ut begreppen åt dig. Vi tar bland annat hjälp av en artikel i tidningen El País.

De områden som hamnat akterut i nedtrappningen av restriktionerna är hela Madridregionen, Barcelona stad med omnejd samt betydande delar av Castilla y León. En liten tröst för dessa är att deras fas omvandlas till vad vissa kallar 0,5, det vill säga ett mellanting mellan Fas 0 och Fas 1. De lättnader som beviljats dessa områden är följande.

Fas ”0,5”

- Butiker och andra verksamheter som upptar mindre än 400 kvadratmeter behöver ej längre ha förbokningar. Däremot gäller maximalt 30 procents beläggning av den normala kapaciteten.

- Studiecenter, universitetscenter, bibliotek och museer tillåts öppna, men med begränsad kapacitet.

- Sportcenter för elitidrottare tillåts öppna, men ej utomhusanläggningar.

- Kyrkor får inrymma upp till 30 procent av sin maximala kapacitet.

- Dödsvakor får hållas med upp till tio personer inomhus eller 15 personer utomhus.

Bestämmelserna för Fas 1 har publicerats tidigare, men regeringen har infört en del justeringar.

Fas 1

- Det tillåts nu både jakt och sportfiske.

- Butiker tillåts slutligen ha reor och erbjudanden, men är skyldiga att förebygga folksamlingar.

- Ytterligare verksamheter tillåts öppna på nytt, men endast medelst förbokning. Det gäller bland annat bilhandlare, bilbesiktningen ITV samt växtbutiker.

Se tidigare artikel om vad som gäller i Fas 1:
https://www.sydkusten.es

Fyra öar går i förledet i nedtrappningen och är från och med 18 maj i Fas 2. Det rör sig om kanarieöarna El Hierro, La Gomera och La Graciosa samt Formentera, på Balearerna. En stor del av övriga Spanien väntas följa efter 25 maj. Det kan därför vara bra att redan nu läsa på vad man får göra då (med reservation för ytterligare justeringar…).

Fas 2

- Folksamlingar tillåts upp till 15 personer

- Köpcenter får åter öppna, men med maximalt 40 procents beläggning och samlingsplatser liksom lekparker måste hållas stängda.

- Loppmarknader får öka antalet stånd från 25 till 33 procent av sin normala kapacitet.

- Barer och restauranger får även erbjuda 40 procent av sina ordinarie platser inomhus (tidigare uppgavs 30 procent). Servering får endast ske vid borden, ej vid bardisk och ej self-service.

- De autonoma regioner som önskar kan tillåta besök i vårdhem, under strikta regler.

- Organiserade naturvandringar tillåts upp till 20 personer.

- Företagsmöten och kongresser tillåts upp till 50 personer, så länge minst 2 meters avstånd hålls mellan varje deltagare.

- Det är tillåtet att förflytta sig fritt inom provinsen.

- Hotell tillåts öppna sina gemensamma ytor, med maximalt 30 procents beläggning.

- Biografer och teatrar tillåts öppna, men endast till 30 procent och uteslutande förbeställda biljetter.

- Utomhuskonserter får hållas med upp till 400 deltagare, men enbart sittplatser och endast en tredjedel av det normala utrymmet.

- Kyrkor kan fyllas till 50 procent av sin ordinarie kapacitet.

- Dödsvakor får hållas upp till 15 personer inomhus och 25 personer utomhus.

Fotnot: Det har annonserats fler lättnader i Fas 2, men dessa är ej bekräftade förrän de publiceras i nyhetsbulletinen BOE.