Områdesindelningen har gjorts främst provinsmässigt, men i vissa fall som i Alicante har det gjorts åtskillnad på olika vårddistrikt. Den första regeln som måste has i åtanke är att det ej är tillåtet att resa mellan områden som befinner sig i olika faser av nedtrappningen - åt varken det ena eller andra hållet.

Tidningen El Mundo har resumerat de vanligaste frågorna som uppstår i nuläget och svarar på dem. Vi har plockat de som är mest intressanta för våra läsare, med några egna tillägg. Observera att följande gäller de områden som gått in i Fas 1:

1. Får jag träffa vänner och bekanta nu?
– Ja, det får du. Men maximalt tio personer får samlas på en gång, både i hemmet eller vid uteserveringar.

2. Kan jag åka ut till min semesterbostad?
– Ja, så länge den ligger i samma provins och inte i ett annat vårddistrikt som befinner sig i en annan fas.

3. Gäller andra tider för promenader nu
– De tider som annonserats för motion och promenader består tills vidare, men lokala myndigheter äger rätt att vid behov justera dem upp till två timmar, framåt eller bakåt.

4. Får jag bara gå och handla, till bekanta eller till en uteservering under min promenadtid?
– De nya tillåtna aktiviteterna ses som laga skäl för att kunna utövas när som helst på dagen.

5. Vad gäller beträffande jobbet?
– I den mån det är möjligt rekommenderas fortsatt arbete hemifrån. Om detta ej går ska social distansering upprätthållas och i de fall närkontakt är oundviklig, ska munskydd och handskar brukas.

6. Vilka verksamheter tillåts öppna nu?
– Butiker och andra lokaler som ej upptar mer än 400 kvadratmeter och som ej befinner sig i köpcenter. De måste ha egen ingång.

7. Vilka normer gäller i butikerna?
– De får endast fylla upp till 30 procent av sin kapacitet och det måste hållas minst två meters avstånd mellan kunder och personal. Om detta ej är möjligt får endast en kund gå in åt gången, i lokalen. Denna måste vidare desinfekteras två gånger om dagen och kunderna ha tillgång till handtvätt.

8. Får jag ta mig till en bar eller butik längre bort än en kilometer?
– Ja, det får du. Det råder rörelsefrihet för dessa ärenden inom provinsen eller det vårddistrikt som befinner sig i Fas 1. Däremot ska personer som har eventuella symptom på Covid-19 eller som tillhör någon särskild riskgrupp, hålla sig hemma.

9. Vilka normer gäller på uteserveringarna?
– Terrasserna måste vara utomhus och fyllda till max 50 procent av sin normala kapacitet. Terassen får vara under tak, men ha max två väggar täckta. Upp till tio personer får sitta tillsammans.

10. Några andra skillnader vid servering?
– Bruket av allt som delas, från menylistor till servetthållare, ska undvikas. Engångsförpackningar och servetter ska tillämpas.

11. Vad gäller i klädesbutiker?
– Det är tillåtet att både prova och lämna tillbaka kläder. Butiken måste dock desinfektera omklädningsrummen efter varje bruk, som måste vara individuellt. Vidare ska prövade samt återlämnade plagg behandlas, innan de hängs ut igen.

12. Gäller förbokad tid för vissa verksamheter?
– Även om butiker ej längre kräver förbokning måste detta göras för bilhandlare, bilbesiktning samt växtbutiker.

13. Kan man gå på loppmarknad igen?
– Loppmarknader får återupptas, men maximalt 25 procent av de ordinarie stånden och på max 30 procent av den normala ytan. Varje enskild kommun beslutar om vilka loppmarknader som är lämpliga att återupprätta och vilka som eventuellt får vänta.

14. Får man gå i kyrkan?
– Kyrkor och andra kultplatser får åter öppna, men endast till 30 procent och med tydligt avstånd mellan de församlade.

15. Kommer något att vara annorlunda på kultplatser?
– Det är strikt förbjudet att föra runt objekt som psalmböcker, liksom att kyssa föremål. Det får ej heller brukas vatten i riterna. Körgrupper är tills vidare ej tillåtna.

16. Får jag deltaga i en dödsvaka?
– Dödsvakor får hållas privat eller på för dessa avsedda platser. I samtliga fall gäller max tio personer inomhus eller 15 personer utomhus, oavsett om de bor tillsammans eller ej.

17. Får jag gå på gym?
– Gym tillåts öppna, men det krävs förbokning och en maximal beläggning på 30 procent. Social distans måste hållas och omklädningsrummen måste hållas stängda.

18. Vad gäller nu för utövning av idrott?
– Sportanläggningar får åter brukas, undantaget de för vattensporter. Tidsbokning krävs och social distansering. Individuell träning eller idrotter två och två, där det hålls distans på minst två meter. Det är tillåtet att förflytta sig i fordon inom sin provins eller vårddistrikt, som befinner sig i Fas 1.

19. Får jag uppehålla mig på hotell?>
– Ja, så länge det ligger inom ditt tillåtna område. Däremot får ej allmänna utrymmen brukas, som konferenslokaler, spa med mera. Hotellen får servera mat, men uteslutande till inhysta gäster.

20. Kan man besöka biblioteket?
– Man kan låna och lämna tillbaka böcker, men får ej vistas längre tider i biblioteket. Återlämnade böcker får ej sättas upp på hyllan igen förrän efter 14 dagar.

21. Vad gäller på museer?
– Dessa får åter ta emot besökare, upp till 30 procent av sin normala kapacitet. Extra kulturella aktiviteter vid sidan av själva utställningen får ej upprätthållas och ej heller tillåts bruket av digitala guider, broschyrer samt depositfack.

22. Vad gäller för andra kulturevenemang?
– Teatrar, biografer och andra salar får fyllas till max 30 procent, så länge det handlar uteslutande om sittplatser. Inomhus gäller vidare max 30 personer och utomhus max 200. Det måste upprätthållas social distansering och affärer samt serveringar måste hållas stängda.

23. Tillåts terapier?
– Diverse sociala center tillåts åter öppna, även om det i första hand rekommenderas terapier på distans.

24. Vad gäller vid utbildningscenter?
– Skolor med mera måste fortsatt hålla stängt. Personal tillåts utföra administrativa uppgifter på plats och universitetslabb får återuppta forskningsprojekt.

25. Får jag vandra i naturen?
– Ja, men max tio personer tillsammans.

26. Tillåts filminspelningar?
– Ja, men efter vederbörligt tillstånd.

27. Kan jag köpa lotter?
– Ja, lottbutiker och lottförsäljning får återupptas.

28. Får kongresser hållas?
– Endast de som berör forskning och med maximalt 30 personer.

29. Får man spela golf?
– Golfbanor får åter öppna, under vederbörliga säkerhetsrutiner. Åter igen får man endast bege sig till golfbanan om den ligger inom ens egen provins eller vårddistrikt. Man rekommenderas att ha med sig bokningsbevis.

30.* Får man samåka nu?
– Alla som bor tillsammans får nu åka i gemensamt fordon och det är i det fallet ej påbud på munskydd. Personer som ej bor tillsammans får samåka, men max två personer på var sin sida av varje sätesrad samt med munskydd.

31.* Får man åka flera i taxi eller liknande?
– Ja, men aldrig i framsätet. Upp till tre personer som bor tillsammans kan åka i baksätet, eller två som ej bor tillsammans, på var sin sida av sätesraden. Munskydd ska brukas.

* Punkt 30 samt 31 gäller från och med 11 maj även i de områden som är kvar i Fas 0.

Se vilka områden som 11 maj går in i Fas 1:
https://www.sydkusten.es