Det vidhåller världshälsoorganisationen WHO, som ett svar på ett falskt rykte som cirkulerat beträffande det motsatta. Tidningen Diario Sur citerar även en norsk virolog, George Lomonossof, som uppger att tidningar i sig är mycket sterila. Dessutom genomgår de en process och är av ett material där virus har svårt att överleva.

Med denna nyhet välkomnar Sydkusten alla läsare att med förtroende plocka sitt eget exemplar av vårt sommarnummer, som är späckat av coronasvirus rent innehållsmässigt, men alltså helt riskfritt att bläddra i.