Minst 2 800 anställda riskerar att förlora sina jobb, men det kan röra sig om så många som 3 200 om varslet omfattar alla Nissans enheter i Katalonien. Dessutom är ytterligare omkring 1 000 personer indirekt anställda.

Beslutet uppges ha anknytning till en allmän strategi mellan Nissan och systerbolagen Renault samt Mitsubishi. De spanska och katalanska myndigheterna säger sig dock sakna närmare uppgifter och hoppas kunna rädda en stor del av jobbem.