Det är organisationen GENA-Ecologistas en Acción som finner projektet vara ”formellt, moraliskt, politiskt samt juridiskt oacceptabelt och förnedrande”. De reagerar bland annat på att det i själva projektet hänvisas till en skuld som Nerja kommun har till promotorn Larios, vilket enligt miljöorganisationen omöjliggör en neutral behandling av ärendet.

Överklagandet har presenterats endast tre dagar efter att projektet offentliggjorts och GENA-Ecologistas en Acción menar att det finns både tekniska och miljömässiga överträdelser. Planerna är att uppföra en golfanläggning kallad ”Maro golf” samt 680 angränsande bostäder.

Nerja saknar en egen golfanläggning. Den närmaste är Baviera Golf, vid Caleta de Vélez, men de många planer som funnits på att uppföra en golfbana i området har hittills grusats.

Projektledningen för Maro golf uppger att anläggningen kommer att rusta upp ett område som redan är hårt slitet av växthus och andra intensivodlingar. Golfbanan uppges bli en av världens tio främsta, med en investering på 311 miljoner euro under de närmaste tio åren. Det kommer att skapas 607 fasta jobb, tusen indirekta sysselsättningar och ytterligare 520 arbetsplatser under byggnadsfasen.

Se presentationsvideo: