Antalet smittade av Covid-19 i Spanien har sedan den nya normaliteten tog vid, stigit med 8,8 procent. Det finns just nu fler än 50 aktiva smitthärdar runt om i Spanien. Samtliga uppges dock vara under kontroll. Men medan uppmärksamheten främst riktas mot de nya utbrotten, är det lätt att glömma bort smittan som överförs i det dolda. Och det är inte några undantagsfall vi talar om. Hälsovårdsmyndigheten uppskattar att ungefär en tredjedel av fallen upptäcks, det vill säga två tredjedelar går under radarn. Fyra av tio saknar samband till andra smittade. Experterna varnar för att det när som helst kan bli värre. Det skriver tidningen El País.

Utvecklingen vi ser just nu kan analyseras utifrån flera olika infallsvinklar. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Smittskyddsläkaren Fernando Simón försöker vara optimistisk i sina jämförelser. Nyligen poängterade han exempelvis att endast omkring tio procent av de smittade upptäcktes i början av pandemin.

Under sista veckan i juni diagnosticerades 1 978 nya fall, nära nio procent fler än sista veckan av larmsituationen. Antalet har stigit i princip varje dag sedan den nya normaliteten tog vid och det finns aktiva smitthärdar i nästan samtliga regioner. Asturien är den enda region som inte haft ett enda känt smittfall de senaste två veckorna. Flest smittfall den senaste veckan har registrerats i Katalonien (381) och i Madrid (165). Siffrorna i sig oroar inte experterna, även om det anses vara en tendens som måste följas noggrant. Så sent som i maj testades fem gånger så många positivt per dag, som det nu görs under en hel vecka. Ökningen är ett bevis på att viruset fortfarande finns där ute, men också på att detekteringssystemet fungerar.

En av osäkerhetsfaktorerna är det stora antalet asymtomatiska personer. I den omfattande antikroppsundersökning som gjorts i Spanien, hade en tredjedel av de med antikroppar mot Covid-19 inte uppvisat några symptom. Och andelen uppges vara ännu större bland de nya fallen – sex av tio är asymtomatiska. Dessa smittfall nås bland annat i samband med spårning av positivt testade med sjukdomssymptom. I den smitthärd som pågår i Aragonien saknar exempelvis 95 procent av de som testats symptom. Det positiva är att de hittas och enligt experterna smittar dessutom de asymtomatiska mindre än de med symptom. Mörkertalet kan vara en tickande bomb, men det är inte säkert att den exploderar.

Om vi istället betraktar glaset som halvtomt så finns en risk att det stora antalet asymtomatiska leder till en samhällsspridning med allt fler fall utan samband sinsemellan.
- Jag uppfattar som farligt att vi i 40 procent av fallen inte hittar några kopplingar till andra smittade, säger Rafael Manuel Ortí Lucas, ordförande i den spanska organisationen för förebyggande medicin, folkhälsa och hygien, till El País.
Epidemiologerna får sinnesro genom att spåra smittkedjan. Så fort det uppstår lösa ändar utan misstanke om vem som kan ha smittat dem, framträder hotet. Det är anledningen till att Simón insisterar på att så länge vi talar om smitthärdar är det en god nyhet, för det betyder att fallen är kontrollerade.

Det är omöjligt att upptäcka 100 procent av alla smittade men enligt Ortí Lucas går det att göra mer. Han anser att det framför allt saknas resurser inom regionerna för att prioritera smittspårningen och hans förslag är att budgeten för förebyggande åtgärder höjs från 10 till 25 procent av den totala sjukvårdsbudgeten.
- Om det faller ned massor av människor i en ravin kan du spendera hur mycket pengar som helst på att ta hand om dem på akuten, eller lägga betydligt mindre på att sätta upp ett räcke.