Effekterna av pandemin har märkts tydligt på arbetsmarknaden det senaste kvartalet. Men de senaste arbetslöshets- och sysselsättningssiffrorna som presenterades 2 juli tyder på att arbetsmarknaden håller på att återhämta sig, i och med slutet på larmsituationen och nedtrappningen av restriktionerna.

Arbetslösheten steg i juni med 5 107 personer, något som är extremt ovanligt en månad som normalt har en hög sysselsättning. Spanska försäkringskassan Seguridad Social har däremot fått 70 000 nya inskrivna. Siffran är lägre än samma månad i fjol, men tyder dock på en positiv utveckling jämfört med föregående månader. Dessutom har 1,2 miljoner personer återgått i tjänst efter att ha varit tillfälligt permitterade. Det skriver tidningen El País.

För ett år sedan skrevs rubriker om att försäkringskassan hade slagit historiska rekord när det gällde antal inskrivna. Tolv månader senare är situationen den omvända med 900 000 färre som betalar sociala avgifter, totalt 18,6 miljoner och 4,6 procent mindre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa i Spanien uppgår till totalt 3,86 miljoner personer. Ökningen i juni var betydligt mindre än under de värsta pandemimånaderna. Till siffrorna måste dock läggas de som fortfarande är tillfälligt permitterade – 1,9 miljoner – och de egenföretagare som har fått särskilt stöd – 1,4 miljoner. Båda dessa grupper räknas fortfarande in i försäkringskassans statistik över de som har sysselsättning.

Byggbranschen är den sektor som har ökat mest, med 44 000 nya inskrivna i försäkringskassan och med endast fem procent av de tillfälligt permitterade.