I maj gav sju arbetare på en minkfarm i Teruel positivt utslag på ett test för Covid-19. Efter en paralysering av verksamheten som en försiktighetsåtgärd samt provtagning på djuren, så har 78 av 90 minkar testats positivt i juli. De första proverna som gjordes i maj gav negativt utslag. Djuren har inte uppvisat några symptom eller ändrat beteende, inte heller har dödligheten bland djuren ökat.

Regionalmyndigheten har beordrat att samtliga minkar på farmen ska avlivas. Enligt smittskyddsläkaren Fernando Simón bedöms detta alternativ innebära den lägsta risken för befolkningen. Simón uppger att det är arbetarna på farmen som överfört smittan till djuren.

Sedan 22 maj när arbetarna testades positivt, har inga djur eller andra produkter varken anlänt till eller lämnat farmen. Företaget har enligt uppgift uppfyllt alla gällande normer och säkerhetsföreskrifter. Liknande händelser har inträffat i Nederländerna och Danmark. Det skriver tidningen El Diario.