Dagligen nås vi av nyheter om hur smittspridningen ökar i Spanien och att antalet nya fall per vecka är det högsta sedan nedtrappningen av karantänen inleddes. Kurvan upplevde en kraftig ökning från 8 juli och antalet fall har tredubblats sedan vi trädde in i den nya normaliteten, med mer än 9 000 bekräftade fall per vecka. Enligt hälsovårdsdepartementet finns mer än 200 aktiva smitthärdar i landet. Några kontrollerade och inte så omfattande och andra betydligt större, som har lett till samhällsspridning. Men situationen skiljer sig väldigt mycket mellan olika provinser. Det skriver tidningen El Diario.

Hälsovårdsinstitutet Carlos III i Madrid har tillsammans med det nationella nätverket för epidemiologisk övervakning, RENAVE, sammanställt statistik över provinserna och situationen är långt ifrån likartad. Den senaste rapporten gäller 2 till 16 juli och då uppvisade elva provinser en kraftig ökning. I ytterligare fyra fall stiger det något medan nio ligger stabilt. Endast i två fall syns en minskning och i övriga provinser är spridningen låg.

Provinserna med den största ökningen är också de med de mest omfattande smitthärdarna; Barcelona, Girona, Lérida, Tarragona, Teruel, Zaragoza, La Rioja, Gipuzkoa, Bizkaia, Badajoz och Almería. De flesta ligger alltså i norra Spanien, med undantag av de två sistnämnda. Fyra provinser uppvisar en mer moderat ökning; Lugo, Navarra, Valencia och Alicante.

Det stora flertalet ligger trots allt stabilt eller med en låg smittspridning. Två provinser registrerade till och med en minskning, vilket var fallet i Málaga och Valladolid. Málagaprovinsen har sedan pandemin startade haft totalt 4 193 bekräftade smittfall.