Den 27 juni, sex dagar efter inträdet i den nya normaliteten, låg antalet nya smittfall per vecka på 1 862. Nu ligger de på 12 829, efter att juli månad har följt en klart uppåtgående kurva framför allt från och med den andra veckan. Smittskyddsläkaren Fernando Simón varnar för att smitthärdarna kan sprida sig och förändras de kommande veckorna, bland annat i takt med att frukt- och grönsaksplockarna rör sig över landet beroende på var det är skördetid. Han avfärdar dock att Spanien skulle befinna sig i en andra våg, i bemärkelsen att det skulle råda en okontrollerad överföring av viruset. Det skriver tidningen El Diario.

Myndigheterna oroar sig fortfarande främst över situationen i Katalonien och Aragonien, där det är fråga om samhällssmitta. Det betyder att systemen för smittspårning inte längre är i stånd att spåra ursprunget till smittfallen, många av dem bland säsongsarbetare. Av de nära 13 000 nya smittfallen den senaste veckan är hela 62 procent koncentrerade till dessa två regioner. Regionalpresidenten i Katalonien, Quim Torra, har varslat om en ny karantän om nio dagar om den kritiska situationen ej upphör innan dess.

Katalonien och Aragonien utgör tillsammans med Navarra och Baskien de fyra regioner som upplevt den största ökningen den senaste månaden. I Navarra låg smittfallen på 11 per 100 000 invånare veckan 21 till 27 juni och på 93,3 den senaste veckan. Baskien har lägre siffror, men har gått från 2,6 till 38,1 fall per 100 000 invånare. Efter att karantän införts i vissa områden har smittfallen gått ned något, som i Lugo och i Lérida, där expansionen är långsammare än tidigare. I Andalusien har frekvensen ökat från 1,7 till 6,8 och i Valencia från 0,8 till 11,5.

Fernando Simón poängterar att det är oerhört viktigt i analysen av utvecklingen i Spanien ta hänsyn till att olika regioner befinner sig i helt olika epidemiologiska verkligheter. Det är stor skillnad på samhällssmittan i Aragonien och Katalonien, jämfört med kontrollerade smitthärdar i andra delar av landet.

Utöver de i Katalonien och Aragonien finns ytterligare två situationer. Den ena är de regioner som har en moderat men tydlig ökning, som i La Rioja, Madrid, Valencia och Murcia. Frekvensen är dock fortfarande under 20 fall per 100 000 invånare. Den andra situationen råder i de regioner som har få fall, eller en beskedlig och väl lokaliserad ökning.

Experterna upprepar att siffrorna ej går att jämföra med dem för mars månad, när endast de allvarliga fallen upptäcktes och det ej förekom någon utbredd smittspårning alls. Dock ökar nu även antalet inlagda på sjukhus till den högsta nivån sedan i maj. Det görs fler tester men det upptäcks även fler positiva per utförda tester.