Direkt efter branden lovade borgmästaren José María García Urbano (PP), nöjescentrets ägare sitt fulla stöd och samarbete för att lindra katastrofen för de mer än 30 företagare som drabbats. Borgmästaren erbjöd dels rabatter på flera kommunala skatter samt att den administrativa hanteringen av ärendet skulle förenklas så mycket som möjlig,t för att påskynda återuppbyggandet.

På endast en vecka har kommunledningen i Estepona uppfyllt första steget. Det innebär ett godkännande först och främst av att nödvändiga åtgärder vidtas för att hålla området i ett säkert skick, samt av att rehabilitering och återuppbyggnad av centret kan inledas.

Målet är att centret ska återställas i sitt ursprungliga utseende och att aktiviteten ska kunna återupptas så snart som möjligt. Myndigheterna räknar med att Laguna Village kan öppna igen i april 2021.