Det sägs att Kinesiska muren syns från rymden, men faktum är att det även gäller de enorma plastförsedda odlingarna som breder ut sig längs sydöstra kustremsan på Iberiska halvön. Frukt- och grönsaksodlingarna upptar framför allt Almerías kust, men även i Granada blir det en allt vanligare syn. Jordbruket håller visserligen igång den lokala ekonomin, men har samtidigt förvandlats till ett miljöproblem som oroar invånarna och miljöorganisationerna.

Förutom att plasten förfular landskapet, utgör det även en direkt fara när den inte återvinns på rätt sätt. Enligt miljöaktivisterna är den svarta platsen den farligaste, då den är svårare att återvinna. Den blir ett allt vanligare inslag i vardagen, även inom jordbruket.

En av de värst drabbade orterna är Albuñol, en liten kommun mellan Motril och Almería, som hyser ett stort antal växthus av denna typ. Under flera decennier har kommunen ansökt om åtgärder som kan förbättra återvinningen av plasten. I Albuñol finns dessutom ett problem med illegal markockupation, där odlingar upptar områden runt allmänna stränder. Förra året tvingades flera jordbrukare bort efter mer än ett hundratal anmälningar. Förekomsten av de illegala anläggningarna gör det än svårare att få kontroll över avfallsåtervinningen.

Juan Antonio Martínez, på miljöorganisationen Ecologistas en Acción, riktar framför allt kritik mot regionalmyndigheten som är ansvarig att se till att miljölagarna följs.
– Ingen tar hand om avfallet, jordbrukarna har antingen ingenstans att göra av det eller så bryr de sig inte om det, citeras han i El Diario. De flesta av kustkommunerna lever på växthusen och ingen vill ange sin egen granne.

Borgmästaren i Albuñol och ordförande i kommunernas samfällighet på Costa Tropical, María José Sánchez (PSOE), håller med miljöaktivisterna och anser att myndigheterna gör för lite för att lösa problemet. Albuñol städar sina egna stränder varje år, men kan inte ta hand om stränderna utanför kommungränsen. Sánchez poängterar dessutom i El Diario att kommunen idag använder sina egna pengar för att bekämpa föroreningar som de inte själva orsakat.

Samtidigt efterfrågar jordbrukarna platser där de kan deponera avfallet. De flesta vill trots allt göra rätt för sig. Lösningen är återvinningsanläggningar. De senaste åren har det gjorts flera försök att upprätta sådana, dessvärre utan att det lyckats särskilt väl. Först byggdes en i Motril som fick stänga tillfälligt, men nu är igång och fungerar mer eller mindre tillfredsställande. Därefter byggdes en i Albuñol, som öppnade 2014 men stängdes igen tre år senare av regionalmyndigheten. Argumentet var att kommunen saknade kompetensen och att anläggningen inte uppfyllde kriterierna.

Parterna kräver större närvaro av polisen, för att de jordbrukare som inte återvinner sitt avfall ska sanktioneras. Enligt det regionala miljörådet har omkring 300 anmälningar gjorts de senaste fyra åren, bara hälften har lett till någon slags påföljd. Antalet anmälningar har minskat de senaste åren, men har åter skjutit i höjden med nästintill hundra anmälningar hittills i år.