Det nya verktyget som är det första i sitt slag i Spanien, kombinerar videosamtal med en virtuell assistent. Den digitala assistenten gör alltifrån att påminna om läkarbesök och mediciner till att informera om aktiviteter, erbjuda spel för minnet samt personliga träningsprogram. AI-appen från Google kommer att utvecklas efter hand som de äldre ber om olika tjänster.

Initiativet som just nu kommer ett 20-tal personer till godo, presenterades i september av borgmästare Ana Mula. Hon besökte även några av användarna av den nya tjänsten för att se hur den fungerar. Bakgrunden till projektet är pandemin och den nya situationen, där många äldre känner sig ovanligt ensamma och isolerade.