Efter flera års väntan på grund av ärendets komplexitet, har myndigheten slutligen givit sitt godkännande till projektet, som ska bli kustens största anlagda grönområde. Idén som presenterades redan under förra mandatperioden, har en komplicerad process bakom sig med flera svåra frågor rörande miljö, jordbruk och hållbar utveckling som behövde lösas. Men nu ligger vägen äntligen fri.

Enligt borgmästaren Josele González (PSOE) är projektet ett av de viktigaste i kommunen på flera år och en referens på Costa del Sol. Parken får en yta på totalt nästan 35 hektar, varav elva hektar avsätts för grönområden och trädgårdar. Parken får en egen navigerbar sjö, klättervägg, löpspår, cykelvägar, lekplatser, utomhusspel, boulebanor, parkering samt en utomhusscen för konserter och teater.

Costa del Sols nya lunga blir lika stor som berömda Parque María Luisa i Sevilla och nästan dubbelt så stor som Parque de La Paloma i Benalmádena. Arkitekturen på fontäner, kiosker och andra byggnader kommer gå i klassisk andalusisk stil.

Kommunledningens har som mål att inleda anbudsförfarandet i början av 2021, vilket innebär att projektet bör kunna påbörjas under nästa år. Anläggningstiden uppskattas till omkring 18 månader och även om kommunen inte vågar uppge ett exakt datum, kan parken troligen stå klar i mitten av 2023. En av utmaningarna med projektet är att lösa problemet med översvämningsrisken.
– Det är ett omfattande projekt som under byggtiden kommer generera sysselsättning och därefter förvandlas till en av kommunens största turistattraktioner, citeras Mijas byggråd, José Carlos Martín i Diario Sur.