2020-10-18 11:58:37
Hej Malin, för att kunna göra upp om arvet bör din dotter skriva under att hon accepterar arvet, eller att hon avsäger sig det, tillsammans med hans övriga arvtagare. För att göra det måste man känna till alla hans tillgångar samt hans testamente där han utnämner arvtagarna och procentandelen för var och en. Om det inte finns något testamente har din dotter rätt till sin andel för att hon är hans dotter. I Kantabrien förekommer arvsskatt, men vi måste känna till det totala värdet av arvet för att veta andelen för varje arvtagare. Baserat på detta räknas arvsskatten ut. Om värdet inte är så högt är det inte säkert att hon behöver betala någon skatt alls. Din dotter måste dock betala kostnader för notarie, fastighetsregister och den kommunala skatten som kallas för "plusvalia" i relation till hennes andel av det totala arvet. Som sammanfattning är det viktigaste att känna till det totala värdet av arvet och komma överens med övriga arvtagare.
Nacho Mata, MG Consulting

2020-10-19 12:37:47
Nacho Mata, MG Consulting, tack för svar!

Dock känner jag inte att jag blivit mycket klokare.
Min dotter är enda barnet till sin far. Det jag önskar är att kunna få en uppfattning om KOSTNADERNA för att acceptera arvet, alltså de som du tar upp i nedanstående citat:
"Din dotter måste dock betala kostnader för notarie, fastighetsregister och den kommunala skatten som kallas för "plusvalia" i relation till hennes andel av det totala arvet."
Det var just det här jag önskade svar på, för att veta om hon har råd att acceptera arvet eller inte. "plusvalia" är väl en procentuell skatt, baserad på värdet? Fastighetsregistret också? Vad tar en notarie i arvode, fast avgift eller per timme?

Jag citerar:
"Vi måste känna till det totala värdet av arvet för att veta andelen för varje arvtagare. Baserat på detta räknas arvsskatten ut."
Jag förmodar att arvsskatten är procentuell i förhållande till värdet? Så skulle jag kunna få veta hur stor den procenten är? Värdet på min dotters 1/6 känner vi inte till i nuläget.

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning, Malin
Arvtagares mamma