Perimeterkarantänen kommunalt har ställt till stort förtret för de boende vid kommungränsen, som består av en lång stadsgata. Beslutet som tagits av Junta de Andalucía innebär att man i praktiken kan bli bötfälld om man korsar gatan, från en kommun till en annan. Motiveringen till nekandet är att smittsituationen är allvarlig samt att det finns en rad godkända undantagsfall för att få lämna sin kommun, som exempelvis arbete.

Kommunstyrelsen i Mijas beklagar i en kommuniké regionalstyrets beslut och annonserar att den inte kommer att ägna sig åt att förfölja de tusentals invånare som bor i området. Därför kommer lokalpolisen i Mijas instrueras att främst informera allmänheten i Las Lagunas om gällande bestämmelser, framför att utfärda böter.