Prisnedgången på fastighetsmarknaden påbörjades nästan direkt efter virusutbrottet, som enligt Tinsa fick omedelbara effekter på både utbud och efterfrågan. Antalet transaktioner sjönk generellt under sommaren, för att därefter återhämta sig något under hösten. Dock menar Tinsa att den ökade smittspridningen i slutet på året även har påverkat efterfrågan på bostäder. Det skriver tidningen La Opinión de Málaga.

Enligt värderingsfirmans rapport är det i dagsläget komplicerat att sia om framtiden. Situationen 2021 är avhängig utvecklingen av pandemin, dess konsekvenser på både den spanska och den europeiska ekonomin, återgången till viss normalitet för den internationella rörligheten samt en mängd andra faktorer.

Spanien registrerade mellan sista kvartalet 2019 och tredje kvartalet 2020, 18,8 transaktioner per tusen existerande fastigheter. Det kan jämföras med 21,2 försäljningar per tusen bostäder under första kvartalet 2020. Provinserna Málaga, Alicante och Almería har varit de mest aktiva med 28,8 sålda bostäder per tusen i Málagaprovinsen och 26,3 respektive 25,5 i provinserna Alicante och Almería.