Efterhand som vaccineringen i Spanien avancerar väcks många frågetecken, inte minst på arbetsmarknaden. Än så länge har endast personer på äldreboenden samt personalen där vaccinerats. Inom några månader kommer dock även den arbetsföra befolkningen att börja vaccineras. Regeringen har beslutat att vaccinationen ska vara frivillig. Men en av de frågor som väckts de senaste månaderna, är om ett företag kan tvinga sina anställda att vaccineras och om de har rätt att sparka de som vägrar.

Enligt en artikel i El Español den 8 januari, skulle en arbetsgivare i teorin kunna sparka en person som vägrar vaccinera sig. Företaget måste dock inkludera kravet på vaccinering i sin plan för förebyggande av arbetsskador.

Enligt en artikel i tidningen El Diario några dagar senare, är svaret dock nej. Frågan om vaccination faller inom området för personens eget val och rätt till integritet. En anställd är inte skyldig att lämna ut medicinska uppgifter till sin arbetsgivare och följaktligen inte heller om hen vaccinerats eller ej. Det uppger experter på arbetsrätt som konsulterats av tidningen. Eftersom vaccinationen är frivillig, kan ingen tvingas till det och därmed heller inte utsättas för repressalier.

Det återstår att se hur stor andel av befolkningen som väljer att inte vaccinera sig, när det är dags. De aktuella uppgifterna indikerar att i takt med att vaccinen utvecklats, godkänts av myndigheterna och injicering av befolkningen inletts, har även graden av motstånd minskat. Enligt CIS:s (Centrum för sociologiska studier) enkät i november var 47 procent av spanjorerna skeptiska till att vaccinera sig. En månad senare hade siffran sjunkit till 27 procent.