Norwegians styrelse har presenterat bolagets nya affärsplan baserad på en enklare bolagsstruktur och ett europeiskt linjenät utan långdistans. Planen uppges lägga grunden för ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag som ska attrahera investerare och förbättra erbjudandet till kunderna. Det innebär att flygningarna mellan Norden och Spanien återupptas efter att ha legat nere helt i flera månader.

Basen på flygplatsen El Prat i Barcelona stängs dock vilket drabbar 485 anställda. Norwegian har enligt tidningen El País totalt 1.285 anställda i Spanien. Bolaget försäkrar att medeldistansbaserna kommer att finnas kvar.

Den nya affärsplanen baseras på ett europeiskt kortdistanslinjenät med inrikesresor i Norge, Norden samt Europa. Planen är cirka 50 flygplan i drift på dessa marknader under 2021 och successivt öka till cirka 70 flygplan under 2022.

Vidare ska Norwegian minska skulden till cirka 20 miljarder norska kronor och ta in fyra till fem miljarder norska kronor i friskt kapital genom en kombination av nyemission till befintliga aktieägare, en riktad nyemission till nya aktieägare och andra former för eget kapital. Norwegian har även återupptagit dialogen med den norska regeringen om möjligt statligt deltagande baserat på den nya affärsplanen.

Pandemin har haft stora konsekvenser för hela flygbranschen. Reserestriktioner har haft en dramatisk påverkan på efterfrågan, särskilt på långdistansresor. Norwegians hela Dreamlinerflotta har varit parkerad sedan mars 2020 och det finns en stor osäkerhet kring efterfrågan på långdistanslinjer framöver. Med sådana förutsättningar uppges Norwegians långdistansverksamhet inte vara hållbar och bolaget har därför beslutat att avveckla den.