Under det senaste året, sedan den första nödsituationen utlystes i Spanien 14 mars, har mäklarbranschen tvingats anpassa sig till en helt ny verklighet med nya behov och konsumtionsvanor med hemarbete, rörelsebegräsningar och nya normer och regler. Pandemin har skakat om världen och medan en del har tappat fotfästet, har andra gått stärkta ur förändringarna. Tidningen El Español har, tillsammans med ett gäng experter på marknaden, samlat tendenserna som forcerats av Covid-19.

En av de mest positiva tendenserna och som nämns allra först, är uppgiften att det finns en stor investeringsaptit i Spanien. Lusten att fortsätta investera i landet utgör också grunden för mångas optimism inför det nya året. Så fort hälsokrisen är under kontroll kommer det att synas konkret i antalet operationer, menar de tillfrågade mäklarna.

I en värld med högre besparingsnivåer och färre och sämre investeringsalternativ, är fastigheter inte bara ett alternativ utan en av de främsta investeringsmarknaderna för institutionella fonder, för att behålla värdet på lång sikt. Flera experter som El Español konsulterat, menar att volymen av kapital som söker investeringsmöjligheter kommer vara fortsatt hög, även om branschens återhämtning går hand i hand med ekonomin.

Rörelsebegränsningarna och rädslan för smitta har generellt ökat onlineköpen. Tendensen startade redan för flera år sedan, men pandemin har fått den att accelerera. Det har fått konsekvenser liksaså på fastighetsmarknaden, med en frenetisk aktivitet när det gäller försäljning och uthyrning av exempelvis stora lagerlokaler i utkanten av de större städerna. Efterfrågan på denna typ av fastigheter uppges ha ökat och experterna menar att det finns mycket outnyttjad potential i Spanien.

Slutkunderna kräver både miljötänk och snabbare leveranser, vilket i sin tur ställer större krav på ökad närhet. Distributörerna söker därför fler anläggningar än tidigare. Något som även påverkats av kraven på att snabbt kunna anpassa sig till olika restriktioner gällande rörligheten.

På bostadsfronten uppges den stora nyheten det senaste året vara så kallad ”Build to Rent”, det vill säga bygga för att hyra ut. I Spanien finns ett extremt begränsat utbud av så kallad allmännytta. För tillfället arbetar flera av de stora fastighetsutvecklarna just med sådana projekt, däribland Aedas Homes, Metrovacesa, Neinor Homes, Pryconsa, Grupo Lar och Realia. Utbudet är litet och efterfrågan stor, något som tros förändras de närmaste åren. Inte minst för att den spanska befolkningen förändras rent demografiskt, vilket ställer krav på flexibla lösningar för olika grupper i samhället.

Den digitala transformationen märktes av redan före pandemin i form av vissa framsteg i branschen. Men från och med mars har både fastighetsutvecklare och mäklare tvingats sätta fart för att hoppa på tåget, för att inte hamna efter. Verktygen fanns, men användningen av dem har vuxit exponentiellt i och med rörelsebegränsningarna. Ny teknik med virtuella visningar, så kallad förstärkt verklighet (augmented reality eller AR) och digitala signaturer ingår i en ny verklighet, som är här för att stanna.

Bland övriga förändringar som nämns i El Español finns även industrialisering av byggprocessen med större effektivitet, fler kvinnor, färre olyckor och mindre avfall som resultat. Även hållbarhetstänket har nått branschen och investerare, utvecklare och kunder satsar i mycket högre grad än tidigare medvetet på energieffektivitet, både i bostäder, kontorsbyggnader och industrilokaler.

Slutligen nämns också ett framtida behov av flexibla kontor. Å ena sidan har pandemin ökad andelen distansarbetare, å andra sidan tror experter att även om det kommer finnas kvar, så behövs det också platser för interaktion, kreativitet, utveckling och samarbete.