Det nya kyrkorådet valdes på en extrastämma och består av följande personer: Mikael Perman (ordförande) samt övriga ledamöter Ivar Karlsson, Helen Carlesjö, Lars Banér, Abbe Tjattal och Mathias Friman. Suppleanter är Ann-Britt Ödman, Kerstin Nordstrand, Ingrid Ågren och Kalle Sigge.

Kyrkorådet har haft sitt första konstituerande möte 12 januari och återkommer inom kort med en närmare presentation av hur rådets uppgifter kommer att fördelas. Den ordinarie årsstämman planeras hållas 28 februari. Det skriver kyrkan i sitt senaste nyhetsbrev.