En Kafkalik byråkratisk cocktail bestående av å ena sidan Brexit, å andra sidan en lag från 1975, kommer förlänga processen med ett antal månader, vid försäljning av bostäder till brittiska köpare. Enligt tidningen El País berörs 800 transaktioner årligen, enbart i distriktet Vega Baja, söder om Alicante.

Föreskriften från 1975, som senare utvecklades i dekretet 689/1978 signerat av general Manuel Gutiérrez Mellado, gäller ännu. I praktiken innebär den att det krävs ett särskilt tillstånd utfärdat av försvarsdepartementet till medborgare utanför EU, som avser köpa en fastighet i områden med närhet till militärstrategiska platser. Denna process tar flera månader.

Kommuner som Torrevieja, Orihuela Costa, San Miguel de Salinas och Pilar de la Horadada, alla med en stor frekvens av brittiska invånare, drabbas på grund av sin närhet till marinbasen i Cartagena.

Men de är inte de enda kommunerna som får lida för det gamla dekretet. Totalt berörs 1.560 kommuner i hela Spanien, däribland områden runt Gibraltar, Cádizbukten, den galiciska kusten samt gränserna till Frankrike och Portugal.

Effekterna lär dock ha störst påverkan i södra Alicante, där en stor andel av köparna är utlänningar med just britter som den enskilt största köpgruppen. Enligt Jesualdo Ros, generalsekreterare i fastighetsutvecklarförbundet Provia i Alicanteprovinsen, utgör britterna i området 80 procent av de utländska investerarna. Det motsvarar omkring 800 köpare per år.

Lagen fastställer att köpare från icke EU-länder måste ansöka om tillstånd från försvarsdepartementet, tillsammans med dokumentation som inkluderar utdrag ur brottsregistret från hemlandet, översatt till spanska av en auktoriserad översättare, två fotografier samt en bestyrkt kopia av passet. Handläggningen uppges ta mellan fyra och sex månader. Jesualdo Ros menar dock att det i Alicante kan komma att ta ännu längre tid, upp till ett år, på grund av den stora mängden ärenden.

Notarius Publicus kan inte signera en försäljning utan ovanstående dokumentation. Inte heller går det att ansöka om banklån eller göra fastighetsvärderingar.
– Det skapar inte bara stor frustration hos säljare och köpare, det påverkar även bilden internationellt av Spanien som mottagarland av nya invånare, citeras Ros i El País.

Situationen har oroat fastighetsutvecklarna i flera år. De föreslår alternativ som ett förenklat förfarande eller någon form av ansvarsdeklaration, för att lindra effekterna av det fördemokratiska dekretet.