Båda går efter påtryckningar från socialistpartiet PSOE, som kräver noll tolerans med de ämbetsposter som tränger sig före i vaccinkön. Både García Gómez och Clavero försvarar sitt agerande, men medan den förste avgår för att inte skada regionalstyret i Valencia åberopar Clavero att hon blivit föremål för en smutskastningskampanj.

García Gómez försvarar sitt agerande med att samtliga vårdare i Torreviejadistriktet redan fått sin första vaccinspruta före honom, medan Clavero uppger att hon kallades till vaccinering för att hon befinns tillhöra en riskgrupp.