Utbyggnaden, som även inkluderar en totalrenovering av de befintliga lokalerna, beräknas ta två år. Morenos uttalande gjordes i samband med att han medverkade vid invigningen av sjukhuset i Estepona. Den nya anläggningen kommer dock tills vidare endast vara operativ för covidpatienter som flyttats från Marbella.
– Jag har givit instruktioner om att blockeringen ska brytas omedelbart, för att återuppta utbyggnaden av Costa del Sol-sjukhuset, citeras Moreno i tidningen Diario Sur.

Budgeten uppgår till 75 miljoner euro, en summa som inte bara inkluderar den nya sjukhusbyggnaden utan även en förbättring av nuvarande installationer. Sjukhuset uppges i dagsläget befinna sig på gränsen till vad dess kapacitet klarar av. Geografiskt täcker det ett område med nära en halv miljon invånare.
– Vi ska omvandla sjukhuset till ett center i nivå med det 21:a århundradet, säger Moreno. Det är viktigt inte minst med tanke på den befolkningsökning som skett, speciellt vad gäller utländska bofasta.