En av de främsta nyheterna är att shoppingcentren åter får öppna, men endast vardagar och med en maximal beläggning av 30 procent av sin maximikapacitet. Dessutom får parkeringsplatserna endast fyllas till hälften.

Publikföreställningar som bio och teater tillåts utöka publikantalet från 30 till 50 procent och vissa idrottsaktiviteter som yoga och pilates kan återupptas, men i grupper om max sex personer. Vidare får boende på ålderdomshem lämna sina center för att promenera, för första gången på flera månader.

De huvudsakliga restriktionerna består dock. Det omfattar utegångsförbudet mellan 22.00 och 06.00 samt förbudet att samlas socialt med andra än samboende. Det enda undantaget är på Menorca, där upp till sex personer från två olika hushåll får umgås. Likaså består stängningen av alla serveringar.