Enligt Diario de Mallorca finner en majoritet av krögarna på Mallorca att det inte går ihop ekonomiskt att återuppta verksamheten endast med utebord. För många är terrasserna obefintliga, i proportion till deras totala kapacitet.

Regionalstyret har annonserat en planerad nedtrappning av restriktionerna från 2 mars, men servering inomhus ska i utgångsläget tillåtas först från 15 mars. Dessutom har de regionala myndigheterna avfärdat kravet på att utegångsförbudet i nuläget senareläggs, efter 22.00.