Enligt veterinärförbundet finns i Málagaprovinsen 428.779 hundar och 65.784 katter registrerade. Med 1,6 miljoner invånare innebär det praktiskt taget ett husdjur på var tredje person. Enligt statistikinstitutet INE uppgår antalet barn under 14 år till 260.225 stycken. Det vill säga att antalet husdjur är nästan dubbelt så många. Den slutsatsen drar tidningen Diario Sur i en artikel.

I Málaga stad är skillnaden visserligen mindre, men fortfarande överstiger antalet husdjur, antalet barn. Drygt 88.000 barn under 14 år, jämfört med 110.000 katter och hundar. Tendensen är liknande i alla större orter, även om den är än tydligare i de inre delarna av provinsen. Dels på grund av den låga nativiteten, dels på grund av det stora antalet hundar som bland annat nyttjas i jakt eller som vakthundar. 

Luis Ayuso, professor i sociologi vid universitetet i Málaga, ser statistiken som en spegling av ett samhälle som blir allt mer individualiserat, med allt fler ensamboende. Många, inte minst äldre som bor själva, tar hjälp av djuren för att råda bot på ensamheten, förklarar Ayuso i Diario Sur. Han menar att svårigheterna för många att skaffa barn, gör att de hellre skaffar ett husdjur istället. Till det kommer att våra känslor har större prioritet i dagens samhälle och en hund är onekligen källa till glädje. Inte minst i dessa pandemitider.