Kravet ska bestå till 9 maj, det vill säga så länge det nuvarande nödläget i Spanien råder. I dagsläget är det endast tre autonoma regioner som understiger 100-gränsen och som därmed är förskonade från PCR-kravet, för resenärer till öarna. De är Murcia, Extremadura och La Rioja.

Regionalstyret ska se över de nuvarande bestämmelserna varannan vecka och utesluter ej möjligheten att gränsen för PCR-kravet kan komma skärpas ytterligare och gälla vid en smittfrekvens från och med 50 fall.