2021-03-11 09:18:05
Av vad jag har läst har du inte en chans att "få rätt" mot Skatteverket då de bara följer gällande regler. Med gällande regler har de således inte gjort fel. Lösningen, om den är önskvärd, är att du skiljer dig från din man som bor i Sverige.
RM