Expertsvar:2021-03-11 16:50:48

Hej Linn,
Från 15 mars hävs perimeterkarantänen inom Katalonien och det går att förflytta sig fritt inom regionen. Om det sker i bil får man dock endast resa tillsammans med dem man bor med samt med hänsyn till det nattliga utegångsförbudet klockan 22-06. Den regionala perimeterkarantänen består tills vidare vilket innebär att in- och utresor i Katalonien endast är tillåtna i undantagsfall.

Dessa är de enda giltiga skälen för att få bryta en perimeterkarantän, oavsett om den är regional, provinsiell eller kommunmässig:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-11 17:20:29
Så då innebär det att jag kan flyga till Barcelona och åka till Mataro?
Linn