“Único e irrepetible”. Gracias por todo lo que has aportado al puerto y al mundo de la náutica. Tu familia, amigos y la comunidad de propietarios de Puerto Banús.” Unik och omöjlig att kopiera. Tack för allt du har bidragit med till hamnen och till den nautiska världen. Din familj, dina vänner och ägarföreningen i Puerto Banús.

Så lyder graveringen på tavlan som sattes upp av hamnledningen i Puerto Banús 18 mars. Görans familj hade fått välja var den skulle placeras och valet föll på en diskret plats på en av pelarna ut till Pantalán 2, vid vattnet och båtarna som varit en så stor del av hans liv.
– Så vitt jag vet finns idag bara två namn uppsatta i hamnen, grundarens och en svensk, det är rätt stort tycker jag, säger Görans svärson Roger Widén till Sydkusten.

Marina Marbella firade sitt 50-års jubileum 2015. Göran gick bort året efter. Läs Sydkustens reportage om den svenska framgångssagan på Costa del Sol som skrevs i samband med 40-årsjubileet:
https://www.sydkusten.es