Testet som görs i form av ett blodprov och indikerar den uppnådda immunitetsgraden, uppges ha maximal tillförlitlighet. Resultatet meddelas omkring ett dygn efter provtagningen. Provet rekommenderas både dem som vet eller tror sig ha haft Covid-19 samt de som har vaccinerats mot sjukdomen.

I ett pressmeddelande från Quirónsalud poängterar läkarna Cristina Morales och Irene Pando det nya testets precision. De rekommenderar att provet tas tidigast två veckor efter den sista vaccinationsdosen, dock allra helst mellan 28 och 30 dagar efter injiceringen.

På Quirónsalud går det sedan tidigare även att göra övriga covidtester såsom PCR- och antigentest. Priserna är 50 euro för det nya antikroppstestet som rekommenderas efter vaccinering, 40 euro för generellt antikroppstest, 98 euro för PCR-test och 45 euro för antigentest.

Mer information på https://www.quironsalud.es