Anledningen till att Mattias Kerttu har valt att säga upp sig uppges vara familjeskäl och han kommer att flytta tillbaka till Sverige i sommar.
– Min fru vill börja jobba igen och hon har ett fint jobb som väntar på henne i Sverige, skriver Kerttu i ett pressmeddelande från skolan.

Han poängterar att han trivs väldigt bra med verksamheten och att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan honom och skolans styrelse.
– Så här blir det ibland då man har familj att ta hänsyn till och fem år är en lång tid, som jag är mycket tacksam för.

Enligt styrelsen har Mattias Kerttu varit en viktig del i att utveckla och sjösätta den nya ledningsorganisationen på skolan. Den är nu på plats och fungerar enligt uppgift bra. Styrelsen uttrycker tacksamhet för den tid som Mattias har arbetat på skolan med ett, som de beskriver, stort engagemang och bra resultat.

Det är nu styrelsens ansvar att rekrytera en ny rektor som kan fortsätta arbetet tillsammans med föreningschefen Per Hvid-Hansen.

Se SK-tv när Mattias Kerttu presenterade sig själv: