På endast två veckor har smittfrekvensen i Antequera stuckit iväg, från 87 till 588 fall per 100.000 invånare. Det är en ökning med 319 procent och den högsta siffran av alla kommuner i Spanien med mer än 40.000 invånare.

Borgmästaren Manuel Barón (PP) uppger till El Diario att de konkreta fallen närmast uteslutande handlar om studenter som smittats vid examensfester, där säkerhetsföreskrifterna ej respekterats. Det styrks av att en masstestning bland befolkningen, som endast detekterat ett ytterligare smittfall.

Konkret har 243 smittfall registrerats i Antequera de två senaste veckorna, de flesta relaterade till massfester som hållits i slutet av maj.