Det rör sig om fyra banker, Banco Sabadell, Santander, CaixaBank och Bankia som anmälts av kunder. De ska bland annat ha krävt att för att bevilja de statligt garanterade lånen ha krävt att kunderna tecknade extra tjänster, som en försäkring. Andra misstänkta oegentligheter gäller att bankerna skulle ha utnyttjat de statliga anslagen för att likvidera egna släpande fordringar med kunder och ersätta dem med ICO-lån, där staten tar på sig 80 procent av risken.

ICO-lånen var ett av de anslag som avsattes i början av pandemin för att underlätta för både privatpersoner och företag att upprätthålla sin likviditet. De banker som är föremål för utredning utgör samtliga ledande i Spanien, med undantag av BBVA, som inte är indragen i den misstänkta skandalen.