Det rör sig om så kallade “rantelles”, eller Chironomus som är ett släkte i familjen fjädermyggor. Det är en insekt som är vanlig under denna tid på året i kommunerna i Albufera, framför allt i närheten av risodlingarna. I år har dock vinden fört dem ända in i stadskärnorna, däribland Valencia stad. Det skriver tidningen El Diario.

De ser ut som myggor och de sociala medierna har de senaste dagarna fyllts av bilder från drabbade invånare i Valenciaregionen, i lägenheter med hundratals insekter på väggar och i taken. Men det är inte myggor och det är ett helt naturligt fenomen. Myndigheterna griper inte in, då det inte är fråga om en skadeinsekt och invasionen går normalt över på några dagar. De suger inte blod och utgör inte någon fara för folkhälsan.

Experterna avråder från att använda kemiska preparat för att bekämpa dem. Det bästa är att sätta upp insektsnät för fönsterna, alternativt att stänga dem helt. Har man fått in “rantelles” i bostaden är det bara att vänta några timmar. De lever under mycket kort tid och går att sopa upp dagen efter.