Utlandssvenskarnas parlament är SVIV:s viktigaste påverkansforum. Här samlas utlandssvenskar för att tillsammans med experter och representanter från samtliga riksdagspartier diskutera lösningar på de utmaningar som utlandssvenskarna har i förhållande till svenska regelverk och attityder.

Parlamentet kommer att vara digitalt och det är fritt fram för alla som vill, att deltaga. Vill man vara med i arbetsgrupperna och diskutera lösningsförslag tillsammans med andra utlandssvenskar och experter, måste man dock vara medlem hos SVIV.

Årets parlament, som är det åttonde i ordningen, hålls 31 augusti från klockan 10.00 till 17.00. Det har stort värde för inte minst svenska politiker, med tanke på att det bor uppskattningsvis 660. 000 svenskar utomlands, av vilka drygt 170. 000 är röstberättigade.

Mer information:
https://www.sviv.se