Den statliga nyhetsbulletinen BOE publicerade 2 juli den officiella utnämningen av Sierra de las Nieves till nationalpark. Deklarationen var efterlängtad och firad, då den väntas innebära ett ekonomiskt uppsving för området. Men med utnämningen följer även en rad krav och nya normer att följa. Det skriver tidningen Málaga Hoy.

Bland annat får det inom parken inte finnas någon som helst byggbar mark, med undantag från de installationer som anses nödvändiga för att garantera driften och för att nå de mål som satts upp för området.

Vidare förbjuds all slags jakt och fiske. Detta kan hädanefter endast godkännas av myndigheterna i form av olika punktinsatser, för att kontrollera eventuella invasiva arter. I parken får inte heller uppföras någon form av infrastruktur såsom kraftledningar, vindparker, mark- eller flyganläggningar, liftar, vattenkraft eller vägar som ej är förenliga med parkens syfte. På detta tillkommer begränsningar för att flyga över området, vilket endast är tillåtet på en höjd på minst 2.926 meter.

När det gäller de aktiviteter som redan existerar och som inte anses vara förenliga med de nya reglerna, har den ansvariga administrationen maximalt fem år på sig att avlägsna dem. De enda undantag som accepteras är aktiviteter som betraktas som inkompatibla men som samtidigt har en allmännytta, som dock måste anpassas för att undvika negativ miljöpåverkan.

När det gäller de som bor inne i nationalparken ska de stödjas för att utveckla ekonomisk och kommersiell verksamhet för allmän användning och landsbygdsturism. BOE fastställer, förutom de nya begränsningarna, även skadestånd för dem som drabbas av restriktionerna samt möjligheter till olika bidrag och subventioner till dem som bedriver verksamhet i nationalparken.