Expertsvar:2021-07-08 11:02:03

Hej Christine,
Ingenting har ändrats gällande munskyddspåbudet. Det ska vara på inomhus samt utomhus när du inte kan hålla säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten