Tio inspektörer har anlitats enbart för att patrullera stränderna i sommar och garantera att covid-bestämmelserna följs. De kommer ha till sin hjälp kameraövervakning från luften. Främst handlar det om att se till att det är minst 1,5 meters avstånd mellan olika sällskap men också att det maximala antalet strandbesökare inte överskrids.

Beläggningen på stränderna redovisas i realtid på kommunens hemsida. Detta för att de som vill ska kunna välja en strand med mindre beläggning.