Det rör sig om en dramatisk siffra som saknar tidigare motsvarighet i en enskild månad. Många av dödsfallen har skett innan migranterna ens hunnit närma sig spanskt territorium. Andra har upptäckts av den spanska sjöräddningen.

Dödsfallen uppstår huvudsakligen för att migranterna färdas i undermåliga båtar som inte är lämpade för den farliga överfarten. De drabbas ofta av motorstopp och börjar driva redlöst, medan passagerarna svälter och törstar ihjäl. Vid några tillfällen har döden kommit genom att personer drunknat när de fallit i vattnet, ofta för att båten kantrat när det uppstått panik ombord.

De sociala myndigheterna på Kanarieöarna varnar för den nya ansträngda situationen beträffande flyktingmottagningen och framför allt uppges att resurserna att omhänderta ensamma minderåriga i princip är uttömda.