Kommunledningen har annonserat att den tar det säkra före det osäkra och ställer in alla planer på traditionellt firande i oktober. Detta trots att smittfrekvensen på Costa del Sol stadigt går ned och just understigit 150 fall per 100.000 invånare de senaste två veckorna, som markerar hög smittrisk.

Enligt borgmästaren Ana Mula fattas beslutet i enlighet med rekommendationerna från hälsovårdsmyndigheterna och i konsensus med de lokala föreningarna som har festhus i feriaområdet. De senaste veckorna har en del spanska kommuner hållit så kallade ”icke-ferias” med alternativa och mer begränsade tillställningar, men det har visat sig vara svårt i praktiken att kontrollera tillströmningen av personer som är sugna på att festa.