På lördagskvällen vände vinden efter tre dagars bränder, mot nordväst. Samtidigt uppstod på morgonen 12 september en ny front mer än tio kilometer från brandkärnan, som tillskrivs eldflagor. Dessa har utgjort ett hot i flera dagar, efter att de bland annat bildat en pyrocumulus-moln som tvingade till att tillfälligt evakuera alla räddningsarbetare, på grund av risken för eldregn.

Den förvärrade situationen har föranlett myndigheterna att ansöka om understöd av militärens nödstyrkor, UME. De deltar nu i evakueringen av byarna Jubrique (520 invånare), Genalguacil (400), Faraján (248), Pujerra (294), Alpandeire (263) och Júzcar (214). Den senare har på senare år blivit känd som ”Smurfbyn”. Det är byar som ligger vid den pittoreska kastanjedalen Valle del Genal.

Orsaken till evakueringen är inte bara risken för att lågorna når bebyggelse, utan även att den nuvarande vinden blåser den intensiva brandröken rakt mot dessa samhällen. Den kan orsaka allvarliga andningssvårigheter för befolkningen.

Representanter för brandbekämpnigsorganet INFOCA understryker för El País att de aldrig sett en så våldsam brand tidigare. Den har kommit att kallas ”sjätte generationens” naturbrand.