Det var kommunledningen i Palma som införde det kontroversiella förbudet 2018. Argumentet var framför allt att värna om tillgängligheten till fasta bostäder, men även miljöskäl.

Förbudet hade överklagats av en förening av ägare till turistlägenheter. De har nu fått rätt, då regionaldomstolen finner att kommunledningens syfte visserligen varit välmenat, men att förbudet är för generellt i sitt slag. Samtidigt tillbakavisar domstolen yrkandet från anmälarna om att förbudet skulle inskränka rätten till privat ägande och ej heller att det skulle ha skett i klart syfte att gynna hotellsektorn.