Det var vid 16-tiden på onsdagseftermiddagen som piloten på ett flygplan från Eurowings registrerade ett hydrauliskt fel, direkt efter att ha lyft mot Hamburg. Han fick omedelbart klarttecken att vända tillbaka och nödlandningen genomfördes utan problem. Däremot förhindrade det hydrauliska felet piloten från att kunna lämna landningsbanan.

Situationen föranledde trafikledningen på flygplatsen att öppna den nya banan på östra sidan. Den är dock tills vidare begränsad till starter och landningar endast i riktning norrut, inåt land. Skälet är den mast söder om banan som regionalkanalen RTVE ännu ej monterat ned och som överstiger de gällande säkerhetsgränserna för flygtrafiken.

Detta ledde till att sammanlagt fem flyg drabbades av förseningar på upp till 30 minuter. Situationen normaliserades efter att flygplanet från Eurowings kunnat bogseras bort och den ordinarie landningsbanan därmed åter tagits i bruk.