Meningen var att släckningsarbetet skulle förklaras klart vid månadsskiftet, men efterverkningarna har visat sig vara nästan lika komplicerade som själva branden. Glöd ligger kvar i underjorden och förstör sakta men säkert rötterna till olika plantor.

Det var 8 september som branden startade i naturområdet Sierra Bermeja, i kommunen Genalguacil och spred sig över ett område på nära 10.000 hektar i fyra kommuner. En brandman omkom och mer än 3.000 personer fick evakueras. Tack vare att det började regna kraftigt 14 september kunde lågorna kontrolleras och skadorna hindras från från att bli ännu mer omfattande.

Storbranden befinns vara anlagd och Guardia Civil ansvarar för utredningen som försöker spåra gärningsmännen.