Expertsvar:2021-10-17 09:57:08

Denna fråga har föranlett flera rekommendationer om brott, som fått raderas. Den stängs härmed.
Mats Björkman/Sydkusten