De preliminära inflationssiffrorna för oktober pekar på en årlig inflation på 5,5 procent. Om siffran bekräftas i mitten av november är det fråga om den högsta inflationen sedan september 1992.

Inflationen i Spanien har nu stigit åtta månader i rad. Ett flertal orsaker anges till detta. En av de främsta är de stigande bränslepriserna, men den ekonomiska återhämtningen och den starkt ökade konsumtionen efter pandemin bidrar också i stor utsträckning till situationen.