Den exakta platsen för stålverket är ännu inte klar, men investeringen uppges ligga på 2,3 miljarder euro. Det inkluderar en anläggning av grön vätgas med en kapacitet på tusen megawattimmar.

Själva stålverket ska ha en kapacitet att producera upp till två miljoner ton stål om året. Genom bruket av ren förnyelsebar energi uppges utsläppen av koldioxid reduceras med 95 procent, jämfört med traditionella stålverk som drivs med kol.